Kontakt

Välkommen till Sumpans BiltvättTelefon: 08-684 410 74 | Epost: info@sumpansbiltvatt.se

  • Starta från Ursviksvägen. Kör i riktning mot Tulegatan.
  • Sväng vänster på Tulegatan.
  • Ta andra avfarten i rondellen på Tulegatan.
  • Ta första avfarten i rondellen på Rosengatan.
  • Sväng vänster på Götgatan.
  • Du är framme!
  • Sväng vänster på Ekensbergsvägen.
  • Sväng höger på Prästgårdsgatan.
  • Sväng höger på Tallgatan.
  • Ta andra avfarten i rondellen på Tallgatan.
  • Sväng höger på Götgatan.
  • Du är framme!
  • Starta från Svetsarvägen. Kör i riktning mot Tallgatan.
  • Sväng höger på Tallgatan.
  • Ta andra avfarten i rondellen på Tallgatan.
  • Sväng höger på Götgatan.
  • Du är framme!